> Wie zijn wij?

Wij zijn een team van enthousiaste (huis)artsen en jeugdverpleegkundigen.Onze missie is om in samenwerking met de ouders de gezondheid en ontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen.

Wij willen hierbij de ouders zo veel mogelijk in hun eigen kracht zetten zodat zij de regie houden, of weer krijgen in het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. Wij stimuleren ouders daarom lichte opvoedingsproblemen zelf op te lossen.

Waar nodig kunnen wij bijstaan in onze coachende en adviserende rol. Onze basishouding is daarbij gelijkwaardigheid en in samenwerking met de ouders zoeken wij naar een passend advies, zo dicht mogelijk bij huis.

Onze kracht is dat velen van ons werken vanuit de gezondheidscentra en zo directe lijnen hebben met de huisartsen, maar ook met kinderfysiotherapeuten, logopedisten en diëtisten.

> Wat wij doen?

Wij volgen de groei en de ontwikkeling van uw kind volgens een door de overheid vastgesteld systeem. Omdat we met dit volgsysteem werken, zien wij u en uw kind met regelmaat tijdens de bezoeken aan ons consultatiebureau.

Tijdens deze consulten ziet u zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundige en afwisselend de arts. Zo wordt een vertrouwensrelatie opgebouwd en kent de verpleegkundige uw kind en zijn of haar achtergrond.

Kwaliteit

Wij staan voor kwalitatieve en passende zorg. Daarom organiseren wij met regelmaat scholingen voor onze artsen en verpleegkundigen.

De organisatie is HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) gecertificeerd. Ook heeft de organisatie het certificaat voor Zorg en Borstvoeding.
Dit betekent dat wij de zeven belangrijke stappen voor ondersteuning van borstvoeding in de Jeugdgezondheidszorg in de praktijk brengen (conform World Health Organization/Unicef beleid).

Voor meer informatie, zie borstvoeding.nl

Privacy

Onze artsen en de verpleegkundigen hebben een beroepsgeheim en houden zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese privacy regelgeving die sinds 25 mei 2018 ook in Nederland van toepassing is en de Wet bescherming persoonsgegevens opvolgt.

Wij zullen het onderwerp privacy altijd aan de orde laten komen tijdens de kennismaking. Onze organisatie wil dat u in een sfeer van vertrouwen uw informatie kunt delen met onze artsen en de verpleegkundigen.

Ons privacyreglement is aangepast aan de privacy-regels op basis van de AVG. Onder deze link vindt u het privacyreglement.

Wilt u uw dossier inzien, laten wijzigen of laten vernietigen? Gebruikt u dan dit aanvraagformulier.